Wat kunt u verwachten

U krijgt 1 of 2 gesprekken ten behoeve van de intake, eventueel samen met uw partner. De hulpverlening is, afhankelijk van de klacht, meestal kortdurend. Het kan variŽren van 2 tot 10 gesprekken. In overleg met u worden doelstellingen en de frequentie bepaald. De gesprekken duren gemiddeld 45 minuten. Voor relatietherapie wordt zo nodig extra tijd afgesproken.

We werken nauw samen met collega's uit de (geestelijke) gezondheidszorg zoals bekkenfysiotherapeut, gynaecoloog, neuroloog, psychiater, predikant, psycholoog, orthopedagoog, autismespecialist, systeemtherapeut en uw huisarts. Dit overleg gaat alleen met uw toestemming.

Seksualiteit spreidt zich vaak over meerdere gebieden uit. Belangrijk is het dan ook om breed naar uw klacht te kijken. Hierbij kunt u denken aan lichamelijke klachten en bijvoorbeeld de invloed van medicijnen. Ook komen opvoeding, denkwijze, normen en waarden over seksualiteit aan de orde. Omgang tussen partners of belemmeringen in uw leefomgeving kunnen tevens van invloed zijn op de klacht. De eerste stap naar een oplossing is vaak het bespreekbaar maken van het probleem. Daarnaast wordt er gewerkt met thuisopdrachten en/of oefeningen.

Klik hier voor het privacybeleid van Praktijk KoMa Klik hier voor de kosten- en klachtenregeling van Praktijk KoMa